Een goed gesprek is een goed begin   06-57934655

Volg ons op

1 + 1 = 11

bij Building Legacies

Expect the unexpected values

De extra dimensie aan ons bedrijf is dat wij sterke synergie in helderheid en schoonheid scheppen & hartgedragen empowerment tegelijk kunnen faciliteren en realiseren. Wij zijn hier graag dienstbaar mee aan organisaties, ondernemers, leiders en teams en streven ernaar dat dit hun klanten, cliënten en deze wereld ook ten goede komt.

Serieus hoeft niet saai
Afgestemd hoeft niet ingewikkeld
Kleurrijk hoeft niet overweldigend
Maatschappelijk verantwoord hoeft niet goedkoop
En soms kan complex heel simpel opgelost

Edit Hancsók

Ik kan verfijnd helder waarnemen
Op alle lagen aanwezig zijn, in iq, eq, sq
Ruimte maken voor purpose en strategie
De menselijke ontwikkeling ondersteunend

Building Legacies|Wij

Volg Building Legacies

Berend Visser

Mijn pad is via verdiepend design
De purpose vertalen naar vorm
Veraarding van concepten
Heldere communicatieuitingen realiseren